ON-LINE SERVIS

Cenník servisných prác
Sadzba za pracovný výkon a cestovné:

ON-LINE SERVIS

 

Hodinové sadzby podľa pásiem a výkonu

Pásmo

km

hod. sadzba

cestovné

Mesto

-

25,- €

3,- €

A

do 20 km

25,- €

18,- €

B

do 60 km

25,- €

25,- €

C

do 90 km

25,- €

35,- €

D

nad 90 km

25,- €

0,20 €

Hodinová sadzba za rýchlo - servis: 35,- € + cestovné podľa pásma. Paušál za čistiace prostriedky: 2,- €

Cenník inštalácií

V cene inštalácie je zahrnuté zaškolenie dvoch pracovníkov kupujúceho
Každý ďalší pracovník - hodinová sadzba -
35,- €
 

 Cenník servisných výkonov

 Hodinová sadzba (opravy)

 Údržba stroja

 Údržba stroja s príslušenstvom

Kopírovacie stroje A4 Č/B

25,- €

 

 

Kopírovacie stroje A3 Č/B

25,- €

55,- €

55,- €

Farebné kopírovacie stroje

35,- €

55,- €

75,- €

Tlačiarne laserové A4

25,- €

 

 

Tlačiarne laserové A3

25,- €

Tlačiarne ihličkové

25,- €

 

 

Software

35,- €

 x

 x

Harware + software

35,- €

 x

 x

 

Podmienky používania cenníku

1. Cena inštalácie a dopravy je spravidla súčasťou KZ (kúpnej zmluvy).
2. Pri obchodných prípadoch ako napr. leasing sa účtuje oddelene cez ZL technika.
3. Hodinovou sadzbou sa rozumie cena jednej pracovnej hodiny výkonu.
4. Účtuje  sa každá začatá hodina.
5. Cestovné a paušál za čistiace prostriedky je nedeliteľnou súčasťou externého zásahu.
6. Rýchlo - servisom sa rozumie servisný zásah do 4 hodín od nahlásenia.
7. Zaškolenie obsluhy (dvaja pracovníci) je súčasťou ceny za inštaláciu.
8. Všetky ceny uvedené v cenníku sú bez DPH.
9. Cenník je platný od 1.1.2021 do odvolania.