Prenájom tlačiarní je stále viac využívaná forma prenájmu v kanceláriách a spoločnostiach. Môžete sa spoľahnúť na profesionálne poradenstvo našej certifikovanej spoločnosti, ktoré vám uľahčí výber tlačiarne pre vašu firmu a bude vás sprevádzať krok za krokom pri vašich rozhodnutiach. Táto forma prináša množstvo výhod a benefitov

Výhody prenájmu tlačiarní:

Starostlivosť o tlačiareň

Nestrácajte viac čas s údržbou vašej tlačiarne. Súčasťou prenájmu tlačiarne je aj servisno-materiálová zmluva (SM-zmluva). My sa postaráme o kompletné servisné služby – inštaláciu a údržbu zariadenia, prípadnú opravu a výmenu náhradných dielov technikom (vrátane cestovného), dodávku spotrebného materiálu – všetko potrebné pre bezporuchovú prevádzku zariadenia. Cena za tieto úkony je zahrnutá v paušálnom mesačnom poplatku, ktorý sa odvíja od vami predpokladaného počtu mesačne zhotovených výtlačkov

Výhody servisno-materiálovej zmluvy:

 

 

Prenájom Č/B zariadenia                                                                                      Prenájom farebného zariadenia

 

bizhub 225i                                                                                                             bizhub C257i

 

 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ tlačiarne

bizhub 225i

bizhub C257i

Cena za prenájom tlačiarne (stojné), platí sa za 1 mesiac   

13,90

49,90

Cena za tlač čiernobiela strana (faktúruje sa za 1 mesiac - cena x počet vytlačených stránok)

0,009

0,0083

Cena za tlač farebná strana (faktúruje sa za 1 mesiac - cena x počet vytlačených stránok)

 

0,0495

Cena za servis a údržbu

v cene paušálu

v cene paušálu